A
a

Evde El Sanatları İle Uğraşan Kadınların Sigortalılığı


Evde el sanatlarıyla uğraşan kadınların sigortalılık şartları nelerdir?

Dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak şartıyla internet üzerinden satan kadın sigortalılar, isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

Bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satanlar ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlar da bu isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanabilirler.

Bu işlerin, herhangi bir işverene tabi olmaksızın, sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapıldığının vergi dairelerinden alınacak yazılar ile kanıtlanması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası primi ödeyebilecektir.

Prim ödemeleri ne kadardır?

2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile Genel Sağlık Sigortası primi ödenmektedir. 2024 yılı için ödenmesi gereken prim tutarı, prime esas kazancın alt sınırının 30 katı üzerinden hesaplanmak suretiyle bulunan 6.400,80 TL'dir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir