A
a

İşçi Çalışanların Yükümlülükleri


Hizmet akdiyle çalışanların sigortalılık bildirimlerinin yapılması asıl olarak işverenin yükümlülüğünde olmakla birlikte çalışanların, kendilerinin de işverenlerince gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek işe başladıkları tarihten itibaren en geç 1  ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir