A
a

4/1-c Sigortalıları


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre kamu hizmetleri devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yerine getirilmektedir.

Bunlardan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında bir kadro/pozisyona atanarak asli ve sürekli kamu hizmetini yürüten memurlar ile personel kanunlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olması öngörülmemiş olan kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, kamu çalışanlarının kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden ücretsiz izne ayrılanlar da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir