A
a

Açık Süre


Devlet memuru iken görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözaltına alınanlar

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. Söz konusu süreler sigortalı hizmet süresi açısından da aynı oranda değerlendirilir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir