A
a

18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler


18 yaşını doldurmadan göreve başlayan kişinin hizmetleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi çalışanların hizmet hesabında 18 yaşın altında geçen süreleri dikkate alınmaz. Ancak; bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden Türk Medeni Kanun hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili göreve girenler hakkında 18 yaşını bitirme şartı aranmaz.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir