A
a

5510 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlanılan Hizmetlerin Emeklilik İşlemlerine Etkisi


Borçlanılan hizmetlerin emeklilik işlemlerine etkisi

Hizmet borçlanması ile borçlanılan süreler kişinin toplam hizmetine eklenmekte, borçlanma eğer sigortalılık başlangıcından önceki süreye ilişkin (ör: askerlik, avukatlık stajı) ise sigortalılık başlangıç tarihinin geriye gitmesini sağlamakta ve böylelikle emeklilikte tabi olunan şartları değiştirebilmektedir. Bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenmektedir. Ancak; 5510 sayılı Kanunun geçici 7. Maddesi gereğince borçlanma ile kazanılan geçmiş hizmetler 15/10/2008 sonrasında 4/1-c sigortalılığı başlamış olan kişinin giriş tarihini geriye götürse de  5434 sayılı Kanuna tabi olmasını sağlamamaktadır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir